محل تبلیغات شما

بررسی حقوقی وی لوایح چهار گانه

1- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

2- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

3- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم

4- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه پولشویی

سید عابدین

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بررسی حقوقی وسیاسی لوایح چهار گانه

مبارزه ,لایحه ,اسلامی ,کنوانسیون ,مالی ,بررسی ,به کنوانسیون ,ایران به ,اسلامی ایران ,قانون داخلی ,داخلی مبارزه ,اصلاح قانون داخلی ,قانون داخلی مبارزه ,جمهوری اسلامی ایران ,دولت جمهوری اسلامی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها