محل تبلیغات شما

درانتظار صبحبررسی حقوقی وی لوایح چهار گانه

1- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

2- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

3- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم

4- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه پولشویی

سید عابدین

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها